NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Podstawowa opieka zdrowotna w NZOZ Analco

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), położnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Podstawowa opieka zdrowotna w NZOZ Analco Świdnik

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), położnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru w rejestracji wybranego świadczeniodawcy. 
Przy wyborze lekarza, pielęgniarki czy położnej nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent może więc zapisać się do dowolnej placówki służby zdrowia, a to oznacza, że może leczyć się również poza miejscem swojego zamieszkania. Jedynym zastrzeżeniem jest fakt, że placówka musi mieć podpisany kontrakt z NFZ.

Pacjent ma prawo do dokonania bezpłatnej zmiany lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż 
3 razy w ciągu roku kalendarzowego. Każda następna zmiana podlega opłacie 
w wysokości 80 złotych. Pacjent nie ponosi w/w opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę, położną lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.