NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują: