NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

Pielęgniarka sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami na podstawie skierowania wydanego przez lekarza.
 Realizuje zlecenia, zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym (iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, podłączanie kroplówki, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar stężenia glukozy we krwi, pobieranie do badań laboratoryjnych, wykonanie EKG, ważenie, mierzenie).
Ponadto pielęgniarka uczestniczy w monitorowaniu rozwoju dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzanie testów przesiewowych stosownych do wieku rozwojowego.

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są również w medycznie uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta na podstawie zlecenia lekarza POZ.

W poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej pracują: