NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Transport Sanitarny - Pogotowie

Prawie 20-letnie doświadczenie pozwala nam wyjść na przeciw potrzebom i sprostać oczekiwaniom jakie pokładane są w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu transportu sanitarnego. Poprzez stały nadzór nad jakością, niezawodnością i terminowością świadczonych usług a także dzięki indywidualnemu podejściu do pacjenta zostaliśmy obdarzeni zaufaniem wielu zleceniodawców.

Dysponujemy taborem ambulansów spełniającym wszelkie wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, posiadającym pozytywne opinie sanitarne, o różnym standardzie wyposażenia, uzależnionym od rodzaju transportu ( transportowe “T”, podstawowe “P”, specjalistyczne “S”).

Zapewniamy niezawodną, profesjonalną i komfortową realizację transportu, doświadczony oraz odpowiedzialny personel gwarantujący poczucie bezpieczeństwa pacjenta.

Obecnie realizujemy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz publicznymi i niepublicznymi jednostkami, zapewniając obsługę szerokiej gamy świadczeń zdrowotnych z zakresu transportu medycznego.
W transporcie sanitarnym pracują:

Szczegółowy wykaz personelu transportu sanitarnego przedstawiany jest do określonych zadań zainteresowanym ( NFZ, Szpital, Firma Ubezpieczeniowa Lekarz czy też osoba prywatna na rzecz której ów transport jest realizowany) .

Transport sanitarny

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem. Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. On też ocenia, czy transport będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny. Informacja o odpłatności powinna zostać odnotowana przez lekarza na zleceniu.

Karetka Państwowego Ratownictwa Medycznego nie może być używana do transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Istnieje bowiem ustawowy zakaz używania karetek PRM do innych celów niż ratunkowe.

Odpłatność

W zależności od wskazań medycznych, określa się dwa stopnie niesprawności:

Do ubiegania się o możliwość skorzystania z przejazdu środkami transportu sanitarnego w celach medycznych (z wyjątkiem stanów nagłego zagrożenia lub życia) za pełną lub częściowo odpłatnością uprawniają:

Chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym a docelowym, wskazanym w skierowaniu na transport sanitarny.

Transport sanitarny „daleki” w POZ

Aby skorzystać z transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ pacjent (lub jego rodzina) powinien wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek taki należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należy pacjent. Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda pisemnie stosowną decyzję.

Z transportu „dalekiego” w POZ pacjent może skorzystać w następujących sytuacjach:

W powyższych przypadkach należy dołączyć do wniosku zaświadczenie sporządzone w języku polskim, a przygotowane przez zagraniczny szpital, który realizował leczenie.

W takich przypadkach należy koniecznie dołączyć do wniosku zaświadczenie z poradni specjalistycznej, która ma wykonać świadczenie.

W każdym przypadku lekarz rodzinny potwierdza zasadność realizacji transportu dalekiego i wskazuje, kto ma zrealizować przewóz.

Nagminnym i niezgodnym z prawem jest wykorzystywanie instytucji Lekarza Rodzinnego do wydawania skierowań na transport sanitarny do poradni specjalistycznych bądź badań specjalistycznych na wykonanie których zlecenie wydał inny lekarz specjalista nie będący lekarzem POZ.
W takim przypadku zlecenie nie zostanie przyjęte do realizacji, a pacjent odesłany zostanie do lekarza specjalisty który kieruje go do danej poradni Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie uczestniczy w procesie leczenia poradni specjalistycznej pod której opieką pacjent ów sie znajduje.
Wszystkie Poradnie oraz Szpitale posiadają budżet na transport sanitarny do zabezpieczenia Pacjentów którym udzielają świadczeń.