NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Pielęgniarki

Zakres zadań Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie:

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, obejmując opieką:

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują: