NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

NZOZ Analco - kim jesteśmy?

NZOZ ANALCO Pogotowie Ratunkowe spółka jawna E i A Kwiecień to firma rodzinna składająca się z mieszkańców miasta Świdnik. Tu mieszkamy, tu pracujemy, tu też odprowadzamy podatki. Tutaj także posiadamy własny lokal, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne.


NZOZ Analco uzyskało certyfikaty TUV Rheinland

NZOZ Analco - informacje

NZOZ ‘ANALCO” Pogotowie Ratunkowe działa na rynku usług medycznych w opiece zdrowotnej od dnia 15 kwietnia 1998 roku. (wówczas jako „IGŁA”), a od 14 stycznia 2000 roku został wpisany do Rejestru Wojewody Lubelskiego jako podmiot leczniczy pod nr 06-00424.

NZOZ „Analno” świadczył swoje usługi z zakresu transportu sanitarnego dla wielu Polskich szpitali zarówno publicznych jak i niepublicznych placówek służby zdrowia.

Od wiosny roku 2000 NZOZ posiadał podpisaną umowę z Branżową Kasą Chorych na świadczenia z zakresu karetek W i R dla jej pacjentów na terenie powiatu Świdnik do chwili wcielenia jej w struktury NFZ – u.

Także w 2001 roku nasz NZOZ wygrał konkurs ofert na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego dla powiatu Świdnik w Lubelskiej Regionalnej Kasie Chorych, ale ta umowa nie weszła w życie z powodów społecznych, które to zostały tak określone pod wpływem i naciskiem pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, które posiada swoją filię w Świdniku.

Swoje usługi świadczyliśmy także dla rozsianych po całej Polsce stacji dializ takich marek jak Fresenius czy Braun.

Wykonujemy także ciężki transport medyczny dla firm ubezpieczeniowych jaki i dla osób prywatnych z poza granic naszego kraju (np. transport osób ciężko rannych w wypadkach komunikacyjnych.)

Od roku 2004 świadczyliśmy usługi z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej dla mieszkańców gminy Piaski, Rybczewice, Trawniki, a od roku 2011 dla wszystkich pacjentów powiatu Świdnik do dnia 1.10.2017 r. na mocy art.2 ust.4 ustawy z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. poz.844). dotyczącej tzw. Sieci Szpitali. Świadczenia z zakresu nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej wykonywaliśmy także w miejscowości Rejowiec Fabryczny i w Lublinie w ośrodku DMP oraz dla SP ZOZ MSWiA w zakresie wykonywanych zabiegów w domu chorego a także wynajmu pomieszczeń na POZ w Świdniku.
Wykonujemy także transport sanitarny dla lekarzy POZ .

Od dnia 1.08.2023r. wznowiliśmy działanie zespołu wyjazdowego ratownictwa medycznego typu N na terenie województwa lubelskiego. W tym zakresie nasz zespól medyczny ściśle współpracuje z zespołem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.
Podczas wspólnego porozumienia ustalono zakres prac i obowiązków służbowych wynikających z zadań realizacji tak wymagającego transportu noworodków w naszym województwie, podczas którego ustalono o umieszczeniu dyspozytorni dla obydwu zespołów w naszej placówce.

Jak widać jesteśmy firmą medyczną, która funkcjonuje na rynku usług medycznych od wielu lat i wypełnia z należytą starannością powierzone jej zadania.

Mini słownik

Uchwała

Dnia 28.02.2019 r. uchwałą wspólników spółki jawnej NZOZ Analco P.R. Ewy i Antoniego Kwiecień, podjęto jednomyślnie uchwałę przy udziale wszystkich wspólników o ustanowieniu stanowiska kierownika ds. medycznych NZOZ Analco Pogotowie Ratunkowe i powołaniu na to miejsce Pani Lekarz Estery Kwiecień od dnia 01.03.2019 r.

Certyfikaty ISO

NZOZ Analco uzyskało certyfikaty TUV Rheinland: ISO 90001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013

NZOZ ANALCO Pogotowie Ratunkowe w Świdniku od 21.01 2014 roku posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001 : 2008, który jest potwierdzeniem przez niezależną jednostkę certyfikującą, że NZOZ ANALCO ustanowił, wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy.

Dyrekcja NZOZ ANALCO Pogotowie Ratunkowe zapewnia, że wymagania dotyczące świadczonych usług zostały określone i spełnione w celu zwiększenia zadowolenia pacjentów i zleceniodawców . Mając na uwadze potrzeby naszych odbiorców świadczeń w zakresie dostępności oraz rzetelnie udzielanych świadczeń zdrowotnych przez nasz NZOZ chcemy zapewnić je wszystkim pacjentom. Pragniemy wzbudzić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług medycznych w oparciu o doświadczenia i najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej z zachowaniem wysokich standardów etycznych. Ponad to uzyskaliśmy certyfikat ISO/IEC 27001:2013  –  jest to norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji co także powinno wzbudzić Państwa poczucie bezpieczeństwa odnośnie danych osobowych, historii chorobowej oraz poufnych informacji pozostających w zasobach informatycznych naszego NZOZ-u. Rozwijając proces zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji NZOZ ANALCO Pogotowie Ratunkowe w Świdniku, poddaje się certyfikacji przez akredytowane jednostki.

Dnia 10.07.2017 r. NZOZ ANALCO Pogotowie Ratunkowe otrzymało Certyfikat Systemu Zarządzania o nr rejestracyjnym: 0198 100 01558 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN EN ISO 9001 : 2015.

Dnia 10.07.2017 r. NZOZ ANALCO Pogotowie Ratunkowe otrzymało Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji o nr rejestracyjnym: 0198 153 14415 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN EN ISO/IEC 27001 : 2013.

System Zarządzania Jakością oraz Zarządzaniem Bezpieczeństwem Informacji jest wdrożony w zakresie funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Transportu Sanitarnego.

NZOZ Analco uzyskało certyfikaty TUV Rheinland NZOZ Analco uzyskało certyfikaty TUV Rheinland Certyfikat NZOZ Analco