NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Nocna i Swiąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej które są udzielane przez SP ZOZ ŚWIDNIK UL BOLESŁAWA LEŚMIANA 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Od 01.10.2017r na terenie powiatu Świdnickiego pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czyli po zamknięciu poradni POZ zabezpiecza: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Lokalizacja: Świdnik ul. Leśmiana 4 – parter.

Telefony kontaktowe

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani.  Pacjenci  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna i My

Mając duże doświadczenie z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz potrzeby pacjentów postanowiliśmy wydłużyć czas pracy naszej Poradni Lekarza Rodzinnego do godziny 20.00 od poniedziałku do piątku oraz udostępnić ją w soboty w godzinach 8.00-18.00. Poprzez to funkcjonujemy w czasie udzielania świadczeń z powyższego zakresu realizowaną poprzez Sieć Szpitali, ale to ułatwienie jest skierowane tylko dla pacjentów już zdeklarowanych bądź chcących złożyć deklarację do naszej placówki.

Takie rozwiązanie jest korzystne dla samego pacjenta, ponieważ zakres świadczeń oraz kompetencje lekarza rodzinnego są o wiele szersze, poza tym pacjent ma prawo wyboru gdyż może on w tym czasie skorzystać z porady w jakimkolwiek innym punkcie Świadczącym Nocną i Świąteczną Opieki Zdrowotną. Jest ono także korzystne dla SP ZOZ Świdnik oraz NFZ za którego zgodą oraz aprobatą możemy udzielać świadczeń.