NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Sylwia Widomska

Dr n. med. – specjalista medycyny rodzinnej

Widomska Sylwia - Dr n. med. – specjalista medycyny rodzinnej - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie odbywałam w latach 1996-2003 uzyskując dyplom z oceną bardzo dobrą. W okresie od 2003 do 2005 roku odbywałam staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. W kwietniu 2005 roku złożyłam Lekarski Egzamin Państwowy, w tym samym roku uczęszczałam też do Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich. Studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończyłam z oceną bardzo dobrą w roku 2007. Uczestniczyłam też w kursie z zakresu Zdrowia Publicznego na Akademii Medycznej w Lublinie oraz szkoleniu zorganizowanym przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii w Krasnobrodzie. Doświadczenie zawodowe zgodne z programem specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej zdobywałam na stanowisku lekarz rezydent Medycyny Rodzinnej w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie w okresie od 2005 do 2010 roku. Egzamin specjalizacyjny z zakresu Medycyny Rodzinnej zdałam w sesji jesiennej 2011 roku uzyskując tytuł specjalisty Medycyny Rodzinnej.

Z dniem 1.10.2004 r. zostałam zakwalifikowana na studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej w Lublinie w zakresie patofizjologii.
W kwietniu 2012 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Obecnie jestem członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na bieżąco aktualizuję wiedzę na szkoleniach oraz przy lekturze czasopism: Lekarz Rodzinny i Medycyna Po Dyplomie.

Harmonogram pracy

POZ Lekarz Rodzinny

poniedziałek 8:00 - 14:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek 8:00 - 14:00
piątek 8:00 - 14:00
rejestracja elektroniczna

Kwalifikacje

  • Tytuł lekarza uzyskała w 2003 r.
  • Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2012 r.
  • Tytuł lekarza medycyny rodzinnej uzyskała w 2011 r.
  • Lekarz medycyny rodzinnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.