NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Laboratorium

Oferujemy podstawowe badania laboratoryjne wykonywane w naszym zakładzie.
Oprócz podstawowych badań wykonujemy również wysokospecjalistyczne badania, których podejmują się tylko najbardziej zaawansowane laboratoria w Polsce, dlatego podjęliśmy współpracę z Synevo Polska, Lublin ul. Związkowa 26

Wszystkie badania są pobierane w naszej placówce Nzoz Analco al.Armii Krajowej 23 B.

Wyniki tych badań także dostępne w Nzoz Analno al.Armii Krajowej 23 B, oraz drogą elektroniczną

Nad naszym laboratorium opiekę sprawuje oraz pracuje Lekarz weterynarii mgr laborant Pani Wiesława Łukasik Kurek